background image

37A-3

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Compensator de frânare

37A

a Controlul şi reglajul compensatorului de frânare

trebuie să fie efectuate, cu vehiculul la sol, o
persoană la bord.

II - CONTROL

a Branşaţi două manometre de dispozitivul

(Fre. 1085-01) (schema 1):

- unul în faţă dreapta,

- unul în spate stânga.

a Purjaţi circuitul de frânare prin şurubul de purjare al

manometrului.

a Porniţi motorul.

a Apăsaţi progresiv pe pedala de frână până la

obţinerea pe roţile faţă a presiunii de 100 bari.

a Citiţi atunci presiunea corespunzătoare de pe roţile

spate (consultaţi valoare de control); corectaţi-o
dacă este necesar.

a Procedaţi la fel pe celălalt circuit (schema 2).

a În caz de diferenţă importantă (valoare în afara

t o l e r a n ţ e l o r ) ,   p r o c e d a ţ i   l a   î n l o c u i r e a
compensatorului, nici o intervenţie nefiind autorizată.

a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare

(consultaţi 30A, Generalităţi, Purjare circuit de
frânare
).

III - VALORI DE CONTROL

1 - Fără balanţă:

a Pentru nivelul de echipare E0, presiunea spate

trebuie să fie cuprinsă între 27 şi 38 bari pentru o
presiune de 100 bari în faţă.

Pentru nivelul de echipare E1, presiunea spate
trebuie să fie cuprinsă între 32 şi 43,8 bari pentru o
presiune de 100 bari în faţă.

Pentru nivelul de echipare E2, presiunea spate
trebuie să fie cuprinsă între 33,8 şi 46 bari pentru o
presiune de 100 bari în faţă.

85925

Notă:

Diferenţa de presiune între cele două roţi spate
trebuie să fie mai mică de 4 bari, indiferent care
ar fi încărcarea pe trenul spate.

ATENŢIE

Rezervorul de carburant trebuie să fie plin pentru
această metodă.