background image

10A-21

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Parte superioară motor: Caracteristici

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

b - Înălţimi maxime de ridicare a supapelor

Admisie: 9,291 mm,

Evacuare: 9,336 mm.

Admisie: 9,270 mm,

Evacuare: 9,310 mm.

Admisie: 10,215 mm,

Evacuare: 8,821 mm.

Admisie: 8,608 mm,

Evacuare: 8,751 mm.

7 - Control al jocului la supape

Există două metode pentru a efectua reglajul jocului la
supape.

a - Metoda "basculare"

Admisie

Evacuare

Diametru tijă
supapă* (D 1)
(mm)

6,978 ±

±

±

± 0,008

6,96 ±

±

±

± 0,011

Diametru cap
(D2) (mm)

37,625 ±

±

±

± 0,125

33,625 ±

±

±

± 0,125

Lungime totală
(L) (mm)

107,775 ±

±

±

± 0,225 107,75 ±

±

±

± 0,2

Unghi de bătaie
(a) (°)

120

90

10030

ATENŢIE

În momentul unei înlocuiri a supapelor, remontaţi
obligatoriu supape noi care au aceeaşi referinţă (1)
ca cele vechi, pentru a evita orice distrugere a
ansamblului « supapă-scaun ».

K7J, şi 700 sau 701

K7J, şi 710

1

K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 744 sau
745 sau 746 sau 790

K7M, şi 720

P l a s a ţ i   s u p a p e l e
cilindrului aferent în
p o z i ţ i a   s f â r ş i t
e v a c u a r e   î n c e p u t
admisie

R e g l a ţ i   j o c u l   l a
culbutorii cilindrului
aferent

1

4

3

2

4

1

2

3