background image

37A-1

COMENZI ELEMENTE MECANICE

Cilindru principal

37A

a

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

a Debranşaţi conectorul (1) al detectorului de nivel

lichid de frână.

a Demontaţi buşonul (2) al rezervorului de lichid de

frână.

a Goliţi rezervorul de lichid de frână cu ajutorul unei

seringi.

a Demontaţi:

- rezervorul de lichid de frână (5),

- racordurile de conducte de frână (3) ale cilindrului

principal şi reperaţi poziţia lor,

- piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare (4),

- cilindrul principal de frână.

REMONTARE

a Înclichetaţi corect rezervorul de lichid de frână pe

cilindrul principal (6).

a Montaţi cilindrul principal în linie cu amplificatorul de

frânare pentru ca tija de împingere să intre în locaşul
cilindrului principal.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:

racordurile de conducte de pe cilindrul

principal (14 N.m),

piuliţele de fixare pe amplificatorul de frânare

(21 N.m).

a Umpleţi rezervorul de lichid de frână.
a Efectuaţi o purjare a circuitului de frânare 

(consultaţi  30A, Generalităţi, Purjare circuit de
frânare 
).

Cupluri de strângerem

racorduri de conducte
de pe cilindrul principal

14 N.m

piuliţe de fixare pe
amplificatorul de frânare

21 N.m

ATENŢIE

Prevedeţi scurgerea lichidului de frână, pentru a
evita orice deteriorare a pieselor mecanice şi a
caroseriei de la periferia sistemului de frânare.

108344

3

3

4

1

5

2

108920

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu garnitura (7) a cilindrului
principal.

4

7

6