background image

36B-4

DIRECŢIE ASISTATĂ

Coloană de direcţie

36B

a Deschideţi colierul de menţinere a firelor

contactorului de demaraj.

a Demontaţi şurubul contactorului de demaraj.

a Puneţi cheia pe contactorul de demaraj şi rotiţi-o cu

un 1/4 de tură (8).

a Demontaţi contactorul de demaraj apăsând pe

blocarea (7).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108915

5

7

6

106522

8

ATENŢIE

- Volanul trebuie să intre liber pe caneluri

(canelurile au profile de eliminare a erorilor la
montaj).

- Nu deterioraţi canelurile profilelor de eliminare a

erorilor la montaj.

- Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după

fiecare demontare.

Notă:

- Înlocuiţi obligatoriu şurubul şi piuliţa-camă ale

furcii rabatabile după fiecare demontare.

- Pe o coloană de direcţie nouă, piuliţa-camă a

furcii rabatabile este premontată.