background image

01D-2

INTRODUCERE MECANICĂ

Generalităţi

01D

Protejaţi-vă sănătatea:

- utilizaţi dispozitive adaptate şi în bună stare (evitaţi pe

cât posibil dispozitivele « universale » precum un
cleşte cu prindere multiplă etc...),

- adoptaţi puncte de reazem şi o poziţie corecte pentru

a face un efort sau pentru a ridica greutăţi,

- asiguraţi-vă ca procedura utilizată să nu fie

periculoasă,

- utilizaţi protecţiile individuale (mănuşi, ochelari,

încălţăminte, măşti, protecţii cutanate etc...),

- în general, respectaţi instrucţiunile de securitate

legate de operaţia efectuată,

- nu fumaţi în timpul lucrărilor pe vehicule,

- utilizaţi aspiratoarele de fum (sudură, gaze de

eşapament etc...),

- nu folosiţi produse nocive în locurile neaerisite,

- nu faceţi eforturi supraomeneşti sau nepotrivite,

- utilizaţi dispozitive "lumânare" în momentul lucrărilor

sub vehicul ridicat cu cric,

- nu ingeraţi produs chimic (lichid de frână, de răcire

etc...),

- nu deschideţi circuitul de răcire cald şi sub presiune,

- fiţi atenţi la organele care se pot pune în mişcare

(motoventilator etc...).

V - PROTEJAŢI NATURA

- nu aruncaţi fluidele frigorigene în atmosferă,

- nu aruncaţi în canalele de scurgere fluidele conţinute

de vehicule (ulei, lichid de frână etc...),

- nu ardeţi produse vechi (pneuri etc...).

VI - CONCLUZIE

Metodele conţinute în acest document merită atenţia
dumneavoastră, citiţi-le cu atenţie pentru a reduce
riscurile de rănire şi a evita metodele incorecte
susceptibile să deterioreze vehiculul sau să îl facă
periculos de utilizat.

Urmarea metodelor preconizate vă va ajuta astfel să
prestaţi un serviciu de calitate care va asigura
vehiculelor nivelul lor cel mai înalt de performanţă şi de
fiabilitate.

Întreţinerea şi reparaţia executate în bune condiţii sunt
esenţiale pentru buna funcţionare sigură şi fiabilă a
vehiculelor noastre.

ATENŢIE

Nu utilizaţi produs inflamabil pentru a curăţa
piesele.