background image

36B-3

DIRECŢIE ASISTATĂ

Coloană de direcţie

36B

Această operaţie nu necesită elevator.

DEMONTARE

a Îndreptaţi roţile vehiculului.
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
a Demontaţi planşa de bord, cochilia şi volanul

(consultaţi  57A, Accesorii interioare, Planşă de
bord
).

a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (1).

a Declipsaţi antidemarajul () cu ajutorul unei

şurubelniţe plate.

a Debranşaţi conectorul (3) al contactorului de

demaraj cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

a Demontaţi:

- şuruburile (4) de fixare a coloanei de direcţie,

- coloana de direcţie.

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare a
coloanei de direcţie

21 N.m

şuruburi furcă rabatabilă

21 N.m

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al
sistemului de securitate sau în apropierea unuia,
blocaţi obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul
testerului de diagnosticare  (consultaţi  88C,
Airbag şi pretensionatoare, Procedură de
blocare calculator airbag
). Atunci când această
funcţie este activată, toate liniile de declanşare sunt
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de
bord se aprinde continuu (contact pus). 

108913

1

108914

107849

3

2

4

4

3