background image

36B-1

DIRECŢIE ASISTATĂ

Casetă de direcţie asistată

DIRECŢIE ASISTATĂ

36B

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Îndreptaţi roţile.
a Demontaţi şurubul furcii rabatabile (de lângă

pedalier).

a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă

presiune, pentru a limita scurgerea lichidului de
direcţie asistată.

a Demontaţi:

- protectorul de sub motor,

- roţile faţă,

- apărătorile de noroi laterale,

- piuliţele (6) ale tubului de coborâre eşapament la

nivelul colectorului de eşapament,

- racordul de înaltă presiune de pe caseta de

direcţie,

-

racordul de joasă presiune de pe caseta de direcţie,

- rotulele de direcţie cu ajutorul dispozitivului

(Tav. 476).

- şuruburile de fixare a casetei de direcţie.

a Desfaceţi şurubul (1) de fixare a suportului.
a Demontaţi şurubul (2) de fixare preluare cuplu pe

cutia de viteze.

a Rotiţi suportul (3).

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Tav. 476

Extractor rotulă

Material indispensabil

cilindru de organe

Cupluri de strângerem

şuruburi cadru tren

105 N.m

şurub suportului de
preluare cuplu pe cutia
de viteze

35 N.m

şuruburi pentru casetă
de direcţie

105 N.m

piuliţă de rotulă de
direcţie

37 N.m

şuruburi furcă rabatabilă

21 N.m

r a c o r d   d e   î n a l t ă
presiune de pe casetă

21 N.m

r a c o r d   d e   j o a s ă
presiune de pe casetă

21 N.m

şuruburi de fixare a
roţilor

105 N.m

107926

107921

6

1

3

2