background image

35A-5

ROŢI ŞI PNEURI

Echilibrare

35A

La pornirea echilibrorului şi în momentul introducerii
parametrilor specifici roţii, alegeţi modul de echilibrare
« fin ».

Poziţionaţi pe echilibror roata cu valva în sus apoi
efectuaţi strângerea.

Verificaţi ca roata să nu prezinte deformări cauzate de
şocuri accidentale. Dacă este cazul, procedaţi la
înlocuirea elementelor care prezintă o deformare.

Suprimaţi pietrişul înţepenit eventual în profilurile
pneului.

Porniţi echilibrorul şi verificaţi echilibrarea roţii care
trebuie să fie mai mică de 5 g  în poziţie dinamică şi
10 g în poziţie statică.

Dacă nu e cazul, suprimaţi vechile mase de echilibrare
şi refaceţi procedura de echilibrare a roţii pentru a afişa
o valoare mai mică de 5 g pe fiecare plan al roţii şi o
valoare mai mică de 10 g în poziţie statică.

Reproduceţi această operaţie pe celelalte roţi ale
vehiculului.

2 - Mase de echilibrare

În anumite ţări, utilizarea maselor din plumb este
interzisă, este recomandată în loc utilizarea maselor
ZAMAC.

Utilizaţi exclusiv masele furnizate la schimb:

- fixate cu cârlige pe jantele din tablă (cârlige

încorporate în masă),

- fixate cu cârlige (plate) sau auto-adezive pentru

jantele din aluminiu.

100681

88659

(5)

Jantă din tablă

(6)

Jantă din aluminiu

5

6