background image

35A-4

ROŢI ŞI PNEURI

Echilibrare

35A

I - CONDIŢII PREALABILE ECHILIBRĂRII ROŢILOR

Echilibrarea roţilor este o operaţie de măsurare.

Mai multe condiţii trebuie să fie reunite pentru a obţine
un rezultat fiabil într-o singură operaţie.

Echilibrorul trebuie să fie instalat conform instrucţiunilor
fabricantului său.

Nu ungeţi niciodată axul filetat.

Verificaţi starea elementelor de reazem, de centrare şi
de fixare.

Înlocuiţi piesele defecte (consultaţi recomandările
fabricantului maşinii).

Roata şi echilibrorul trebuie să fie curate.

1 - Roată

Curăţaţi suprafeţele de reazem şi de centrare.

Eliminaţi pietrişul înţepenit în profilurile pneului.

Curăţaţi roţile.

2 - Echilibror

Aveţi grijă să păstraţi curate suprafaţa de reazem a
echilibrorului şi toate accesoriile de centrare (inel,
platoul de împingere etc...).

II - DEMONTARE ŞI ECHILIBRARE ROŢI

1 - Resentiment şofer

O echilibrare necorespunzătoare provoacă vibraţii în
volan şi/sau în planşeul vehiculului.

Aceste vibraţii apar între 90 şi 150 km/h.

După rulaj:

- ridicaţi imediat vehiculul,

- lăsaţi cele patru roţi libere,

- eliberaţi frâna de parcare.

Demontaţi roţile poziţionând valvele în sus.

Curăţaţi obligatoriu suprafeţele de reazem ale roţilor,
ale discurilor, şi ale butucilor.

Pentru a reproduce o montare de roată identică cu cea
a vehiculului, montaţi obligatoriu pe echilibrorul de
roată un centror cilindric cu diametrul de 60 mm.

Montarea de roată de realizat pe echilibror este 
următoarea:

- (1) platou echilibror,

- (2) inel cu diametrul de 60 mm,

- (3) roată,

- (4) dispozitiv de strângere a roţii.

ATENŢIE

Efectuaţi obligatoriu un test rutier de 2 km  minim
înaintea operaţiei de echilibrare a roţilor, pentru a
elimina o zonă plată formată pe banda de rulare ca
urmare a imobilizării vehiculului.

105870

105871

2

4

3

1