background image

33A-17

ELEMENTE PORTANTE SPATE

Strângere în poziţie tren

33A

DEMONTARE

a Deblocaţi piuliţa articulaţiei elastice.
a Demontaţi ansamblul trenului spate (consultaţi 33A,

Elemente portante spate, Ansamblu tren spate.

a Demontaţi:

- buloanele de fixare (1),

- palierele (2).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Operaţia este realizată cu fixarea inferioară a

amortizoarelor demontată.

a Poziţionaţi trenul spate cu ajutorul dispozitivului

cilindru de organe, pentru a obţine o cotă între
centrul butucului spate şi lonjeronul spate
corespunzătoare unei lungimi de 8,2 mm 

±±±±

 3.

a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare a

articulaţiilor (125 N.m).

Material indispensabil

chingă de securitate

cilindru de organe

Cupluri de strângerem

buloane de fixare a
articulaţiilor

125 N.m

IMPORTANT

- În timpul acestei operaţii, arimaţi vehiculul pe

elevator cu ajutorul unei chingi de securitate,
pentru a evita o dezechilibrare.

- Pentru procedura de montare a chingii de

securitate, consultaţi 02A, Mijloace de
ridicare, Punte de prindere sub caroserie:
securitate
.

108932

1

2

3312