background image

33A-1

ELEMENTE PORTANTE SPATE

Conductă rigidă de frână

33A

Conductele prezintă o parte rigidă şi o parte flexibilă.

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Montaţi dispozitivul presor-pedală  pe pedala de

frână pentru a limita scurgerea lichidului de frână.

I - CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE STÂNGA

a Defiletaţi:

- conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate

(1),

- conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de

frână (2).

a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate.
a Demontaţi conducta rigidă de frână.

II - CONDUCTĂ RIGIDĂ DE FRÂNĂ SPATE 
DREAPTA

a Defiletaţi:

- conducta rigidă de frână la nivelul trenului spate

(3),

- conducta rigidă de frână la nivelul cilindrului de

frână (4).

a Declipsaţi conducta rigidă de frână a trenului spate.
a Demontaţi conducta rigidă de frână.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:

racordul conductei rigide de frână la nivelul

trenului spate  (14 N.m),

racordul conductei rigide de frână la nivelul

cilindrului de frână  (14 N.m).

a Purjaţi circuitul de frânare (consultaţi 30A,

Generalităţi, Purjare circuit de frânare).

Material indispensabil

presor-pedală

Cupluri de strângerem

racord conductă rigidă
de frână la nivelul
trenului spate 

14 N.m

racord conductă rigidă
de frână la nivelul
cilindrului de frână 

14 N.m

108927

2

1

108928

ATENŢIE

Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.

Asiguraţi-vă de absenţa contactului între furtunul
flexibil de frână şi elementele înconjurătoare.

Înlocuiţi obligatoriu agrafele de fixare a
conductelor rigide de frână.

4

3