background image

31A-25

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Cadru tren

31A

a Demontaţi:

- şuruburile superioare ale tirantului cadrului (7),

- piuliţele tobei de eşapament de la nivelul

colectorului de eşapament (5),

- blocul amortizor al tobei de eşapament la nivelul

catalizatorului,

- toba de eşapament a colectorului de la locul tăierii,

- piuliţele de rotulă de direcţie (8),

- buloanele rotulelor inferioare (6).

a Extrageţi cele patru rotule cu ajutorul dispozitivului

(Tav. 476).

a Montaţi un cleşte-Durit pe conducta de joasă

presiune, pentru a limita scurgerea lichidului de
direcţie asistată.

a Defiletaţi:

- şurubul de fixare a conductei de joasă presiune pe

cadru,

- racordul conductei de înaltă presiune de pe valva

de rotaţie,

- racordul conductei de joasă presiune de pe valva

de rotaţie,

a Demontaţi şuruburile (9) şi (10) de fixare a bieletei de

preluare cuplu pe motor.

a Puneţi un cilindru de organe pe protectorul motor

fixat cu ajutorul unei chingi de securitate.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a cadrului pe caroserie (2) şi

(1),

107926

108353

5

7

6

8

DIRECŢIE ASISTATĂ

107924

107921

2

1

9

10