background image

31A-22

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Bară antiruliu

31A

DEMONTARE

a Demontaţi piuliţele speciale (1) de fixare a ecranului

termic.

a Decalaţi uşor ecranul termic (2) pentru a putea

defileta piuliţa palierului dreapta a barei antiruliu.

a Demontaţi:

- piuliţele (3) ale palierelor centrale ale barei

antiruliu,

- şuruburile (4) ale palierelor centrale ale barei

antiruliu (şuruburi de fixare spate a cadrului),

- piuliţele inferioare (5) ale bieletei barei antiruliu,

- bara antiruliu.

a Verificaţi starea palierelor centrale şi a bieletelor,

înlocuiţi-le dacă este necesar.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Sus. 1413

Compresor de blocuri
amortizoare pentru
montare bare antiruliu.
(parte roată)

Material indispensabil

cilindru de organe

Cupluri de strângerem

piuliţe bieletă bară
antiruliu

14 N.m

şuruburi paliere centrale
bară antiruliu

105 N.m

108351

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat.

1

2

109145

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu şuruburile cadrului.

ATENŢIE

Poziţionaţi mai întâi palierele centrale cu
şuruburile lor.

Ridicaţi braţele inferioare cu ajutorul unui
cilindru de organe.

Montaţi bieleta barei antiruliu cu dispozitivul
(Sus. 1413) şi dispozitivul (Sus. 1734). 

3

4

5