background image

31A-20

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Braţ inferior

31A

- braţul inferior.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a

a Puneţi în contact cilindrul de organe  pe partea

inferioară a cadrului la nivelul găurii din centrul
braţului inferior (W1).

a Coborâţi cilindrul de organe cu (X1) = 24 mm.
a Puneţi partea inferioară a rotulei (6) a braţului inferior

pe cilindrul de organe fără să modificaţi reglajul.

a Strângeţi la cuplu buloanele de fixare spate şi faţă

a braţului inferior pe cadru  (105 N.m) în această
poziţie.

a Scoateţi cilindrul de organe.
a Remontaţi rotula inferioară în portfuzetă.

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu şuruburile braţului.

109835

W1

X1

6

ATENŢIE

În timpul remontării, poziţionaţi braţul inferior
pentru a obţine o cotă de antrax (X1) = 24 mm
între partea inferioară a rotulei (6) a braţului
inferior şi partea inferioară a cadrului la nivelul
găurii din centrul braţului inferior (W 1), pentru
strângerea articulaţiilor elastice fără
constrângere.