background image

31A-19

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Braţ inferior

31A

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Deblocaţi volanul.
a Demontaţi:

- roata faţă,

- apărătoarea de noroi laterală.

a Demontaţi:

- bulonul rotulei inferioare (1),

- piuliţa inferioară de bieletă bară antiruliu (2).

a Extrageţi rotula cu ajutorul dispozitivului (Tav. 476).

a Desfaceţi şurubul superior al tirantului cadrului (3).

a Demontaţi:

- piuliţa de fixare inferioară a tirantului cadrului (4).

- buloanele de fixare spate şi faţă a braţului

inferior (5),

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Tav. 476

Extractor rotulă

Sus. 1413

Compresor de blocuri
amortizoare pentru
montare bare antiruliu.
(parte roată)

Material indispensabil

cilindru de organe

Cupluri de strângerem

buloane de fixare spate
şi faţă a braţului inferior
pe cadru 

105 N.m

p i u l i ţ ă   d e   f i x a r e
inferioară a tirantului
cadrului

62 N.m

şurub superior tirant
cadru

21 N.m

piuliţe de rotulă bieletă
de retransmitere bară
antiruliu

35 N.m

p i u l i ţ ă   d e   r o t u l ă
inferioară 

62 N.m

şuruburi de fixare a roţii
faţă

105 N.m

ATENŢIE

Nu apăsaţi niciodată pe braţul inferior cu un sistem
de ridicare.

108349

107934

1

2

3

5

4