background image

31A-18

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Arc şi amortizor

31A

a Respectaţi ordinea şi sensul de montare a pieselor

constitutive.

a Înlocuiţi obligatoriu piuliţa tijei amortizorului.
a Strângeţi la cuplu piuliţa amortizorului pentru

cupelă arc (62 N.m).

a Decomprimaţi arcul.
a Scoateţi presa de comprimare a arcului.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cupluri:

piuliţa amortizorului pe caroserie (44 N.m),

buloanele piciorului amortizorului  (105 N.m),

şuruburile de fixare a roţii  (105 N.m).

108981

108978

ATENŢIE

- Fixaţi cablajul senzorului de viteză roată, dacă a

fost degrafat (dacă vehiculul este echipat).

- Nu răsuciţi furtunul flexibil de frână.

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă,
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Demontare - remontare
).