background image

31A-11

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Portbutuc

31A

- buloanele (4) de fixare inferioară a amortizorului.

a Extrageţi rotulele cu ajutorul dispozitivului

(Tav. 476).

a Demontaţi portfuzeta semitrenului faţă, rotindu-l spre

interiorul vehiculului sau cu ajutorul dispozitivelor
(Tav. 1050-04) şi (Tav. 1420-01) dacă este necesar.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cupluri:

buloanele piciorului amortizor  (105 N.m),

bulonul rotulei inferioare  (62 N.m),

piuliţa de rotulă de direcţie  (37 N.m),

şuruburile de fixare a discului de frână

(14 N.m),

piuliţa butucului  (280 N.m),

şuruburile de fixare a suportului etrierului de

frână  (105 N.m),

şuruburile de fixare a roţii  (105 N.m).

a Reglaţi trenurile rulante (consultaţi 3 0 A ,

Generalităţi, Valori şi reglaje tren rulant faţă).

IMPORTANT

Aveţi grijă să nu vă răniţi cu piciorul amortizorului
când se retrage din portfuzetă.

Notă:

Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat
de produs de tip LOCTITE FRENBLOC înaintea
montării lor

IMPORTANT

Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână
pentru a pune în contact pistoanele, plăcuţele şi
discurile de frână.