background image

31A-9

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Disc de frână

31A

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a roţii

(105 N.m).

IMPORTANT

Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână
pentru a pune în contact pistoanele, plăcuţele şi
discurile de frână.

Notă:

Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze
între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe
rezervor.