background image

31A-6

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Suport etrier de frână

31A

În momentul înlocuirii unui disc, înlocuiţi obligatoriu
plăcuţele şi discul din partea opusă.

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Deblocaţi volanul.
a Demontaţi roţile faţă.

a Demontaţi şuruburile (1) de coloane.
a Suspendaţi etrierul de frână de arcul de suspensie.

a Demontaţi:

- plăcuţele,

- şuruburile (2) ale suportului etrierului,

- suportul etrierului.

a Verificaţi starea elementelor de frânare (înlocuiţi

piesele defecte).

a Curăţaţi suporturile etrierelor şi etrierele.

REMONTARE

a Împingeţi pistonul până când se află pe fundul

locaşului său.

a Aplicaţi pe şuruburile suportului etrierului un strat de

produs de tip LOCTITE FRENBLOC  înaintea
montării lor.

a Remontaţi:

- suportul etrierului,

- şuruburile de fixare a suportului etrierului.

a Strângeţi la cuplu şuruburile suportului etrierului

(105 N.m).

a Montaţi plăcuţele începând din interior.

Cupluri de strângerem

şuruburi suport etrier

105 N.m

şuruburi de coloane

34 N.m

şuruburi de fixare a roţii

105 N.m

108349

1

108350

2