background image

31A-5

ELEMENTE PORTANTE FAŢĂ

Etrier de frână

31A

a Strângeţi la cupluri:

şurubul de purjare (6 N.m),

şuruburile de fixare a roţii  (105 N.m).

a Efectuaţi o purjare parţială a circuitului de frânare,

dacă rezervorul de compensare nu este golit
complet în cursul operaţiei. În caz contrar efectuaţi o
purjare completă (consultaţi, 30A, Generalităţi,
Purjare circuit de frânare
).

IMPORTANT

Apăsaţi de mai multe ori pe pedala de frână
pentru a pune în contact pistoanele, plăcuţele şi
discurile de frână.

Notă:

Nivelul lichidului de frână trebuie să se situeze
între reperele « MINIM » şi « MAXIM » de pe
rezervor.