background image

30A-23

GENERALITĂŢI

Comportament vehicul: Diagnosticare

L90

30A

Tren şi suspensie spate

Shimmy*

x

x

x

Ţinută
de drum
proastă

x

x

x

x

Cauză /
simptom

Deformare
amortizor

Degradare
fixări
ansamblu
arc-
amortizor
pe
caroserie

Contact
cu piese
înconju-
rătoare

Uzură
amortizor
de
suspensie

Stare arc
de
suspensie

Uzură
bară
antiruliu
sau
paliere

Defect de
aliniere
roţi

Defect de
montare
s a u   d e
strângere
piese
cadru
sau tren
faţă

Deterio-
rare
rulment
portbutuc

Dezechi-
libru între
suspensii
stânga şi
dreapta

Defect
unghiuri
trenuri
rulante

Frânare
(consultaţi
tabelul
« Frânare »

Zgomot

x

x

x

x

x

x

x

Vibraţie

x

x

x

x

Cauză /
simptom

Deformare
amortizor

Degradare
fixări
ansamblu
arc-
amortizor
pe
caroserie

Contact
cu piese
înconjură-
toare

Uzură
amortizor
de
suspensie

Stare arc
de
suspensie

Uzură
bară
antiruliu
sau
paliere

Defect
de
aliniere
trenuri
faţă şi
spate

Defect de
montare
s a u   d e
strângere
piese
cadru
sau tren
faţă

Deterio-
rare
rulment
portbutuc

Dezechili-
bru între
suspensii
stânga şi
dreapta

Defect
unghiuri
trenuri
rulante

Frânare
(consultaţi
tabelul
« Frânare »