background image

30A-22

GENERALITĂŢI

Comportament vehicul: Diagnosticare

L90

30A

IV - TRENURI ŞI SUSPENSIE

Cadru - tren şi suspensie faţă

Uzură
prematură
pneu

x

x

x

x

Uzură
neregulată
pneu

x

x

x

x

x

x

C a u z ă   /
simptom

Echilibrare
necorespun-
zătoare
pneuri

Defect
presiune
pneuri

Deformare
sau
degradare
roţi şi pneuri

Defect
bandă de
rulare pneu

Neconformitate
mărime pneuri

Defect de
paralelism

T r e n   ş i
suspensie
faţă

(consultaţi
tabelul
«  T r e n   ş i
suspensie
faţă
 »

Frânare
(consultaţi
tabelul
« Frânare »

Direcţie
(consultaţi
tabelul
« Direcţie »

Cauză /
simptom

Deformare
amortizor

Degradare
fixări
ansamblu
arc-
amortizor
pe
caroserie

Contact
cu piese
înconjură-
toare

Uzură
amortizor
de
suspensie

Stare arc
de
suspensie

Uzură
bară
antiruliu
sau
paliere

Defect
de
aliniere
trenuri
faţă şi
spate

Defect de
montare
s a u   d e
strângere
piese
cadru
sau tren
faţă

Deterio-
rare
rulment
portbutuc

Dezechili-
bru între
suspensii
stânga şi
dreapta

Defect
unghiuri
trenuri
rulante

Frânare
(consultaţi
tabelul
« Frânare »

Zgomot

x

x

x

x

x

x

x

Vibraţii

x

x

x

x