background image

30A-21

GENERALITĂŢI

Comportament vehicul: Diagnosticare

L90

30A

III - ROŢI ŞI PNEURI

Tragere la
viteză
stabilizată

x

x

Tragere la
frânare

x

x

x

Cauză/
simptom

Nivel de
ulei
direcţie
asistată
insuficient

A e r   î n
circuitul
de
direcţie
asistată

J o c   î n
direcţie

Defect
presiune
la ieşire
pompă

Defect
tensionare
curea de
antrenare

Deteriorare
coloană de
direcţie

Defect de
montare
coloană
de
direcţie

Defect
unghiuri
tren faţă
(unghi de
fugă)

Defect
gestionare
electronică
asistenţă

Gripare
receptor de
frânare
(piston sau
cilindru)

Defect
pneu

C a u z ă   /
simptom

Echilibrare
necorespun-
zătoare
pneuri

Defect
presiune
pneuri

Deformare
sau
degradare
roţi şi pneuri

Defect
bandă de
rulare pneu

Neconformitate
mărime pneuri

Defect de
paralelism

T r e n   ş i
suspensie
faţă

(consultaţi
tabelul
«  T r e n   ş i
suspensie
faţă
 »

Frânare
(consultaţi
tabelul
« Frânare »

Direcţie
(consultaţi
tabelul
« Direcţie »

Vibraţii

x

x

x

x

x

Shimmy*

x

x

x

x

x

x

Ţinută de
drum
proastă

x

x

x

x