background image

30A-12

GENERALITĂŢI

Cuplu de strângere direcţie

30A

Denumire

Cuplu

de strângere

(N.m)

Piuliţe de fixare a

coloanei de direcţie

21

Şuruburi furcă rabatabilă

21

Contrapiuliţă de reglaj paralelism

50

Şuruburi pentru casetă de direcţie

105

Piuliţă de rotulă de direcţie

37

Rotulă axială

34

DIRECŢIE ASISTATĂ

Denumire

Cuplu

de strângere

(N.m)

Denumire

Cuplu

de strângere

(N.m)

Presostat pe conductă de înaltă presiune

12

Racord conductă de înaltă presiune şi joasă
presiune pe casetă de direcţie 

21

Racord conductă de înaltă presiune de pe
pompă de direcţie

21

Şuruburi de fixare a pompei DA pe suport

21