background image

30A-11

GENERALITĂŢI

Cuplu de strângere sistem de frânare

30A

I - FRÂNARE FAŢĂ ŞI SPATE

II - COMANDĂ FRÂNĂ

Denumire

Cuplu

de strângere

(N.m)

Şurub de purjare etrier faţă

6

Şurub de purjare cilindru spate

6

Furtun flexibil de frână intrare etrier
faţă

17

Conducte de frână intrare cilindru
spate

14

Furtun flexibil de frână pe conductă
de frână

14

Şuruburi de coloane frână faţă

34

Şuruburi suport etrier

105

Conductă de frână pe compensator

14

Conductă de frână pe cilindru
principal

14

Conductă de frână pe furtun flexibil

14

Şurub de fixare a discului

14

şuruburi de fixare a cilindrului pe
disc

14

Denumire

Cuplu

de strângere

(N.m)

Piuliţă de fixare a amplificatorului
de frânare

21

Piuliţe de fixare a cilindrului
principal

21

Conductă ieşire cilindru principal

14

Şurub de fixare grup hidraulic pe
suportul său

8

Racorduri conducte grup hidraulic

14

Piuliţe de fixare a comenzii frânei
de staţionare

21

Şurub de fixare a suportului
grupului hidraulic pe caroserie

21

Ş u r u b u r i   d e   f i x a r e   a
compensatorului

12

Denumire

Cuplu

de strângere

(N.m)