background image

30A-4

GENERALITĂŢI

Purjare circuit de frânare

30A

Precauţii de respectat în timpul operaţiei de purjare a
aerului din circuitul de frânare:

- Controlaţi nivelurile lichidului de frână din circuitul de

frânare şi aparatul de purjare.

- Circuitul de reglare a frânării trebuie să fie lipsit de

orice defect hidraulic şi electric.

I - PURJARE CIRCUIT DE FRÂNARE ÎN AFARA 
SISTEMELOR DE REGLARE

a

a Această procedură este aplicabilă în urma unei 

demontări sau înlocuiri a unuia dintre următoarele 
elemente:

- compensatorul,

- cilindrul principal,

- lichidul de frână,

- grupul hidraulic (nou şi preumplut),

- o conductă rigidă,

- un furtun flexibil,

- rezervorul,

- un etrier,

- amplificatorul,

- cilindrul receptor.

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Racordaţi aparatul de purjare a aerului la rezervorul

lichidului de frână al vehiculului (consultaţi manualul
de utilizare a aparatului).

a Montaţi rezervoarele de golire pe şuruburile de

purjare.

a Purjaţi circuitul deschizând şuruburile de purjare în 

ordinea următoare:

- circuitul spate dreapta,

- circuitul faţă stânga,

- circuitul spate stânga,

- circuitul faţă dreapta.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de purjare (6 N.m).
a Cu motorul întrerupt, controlaţi cursa pedalei; dacă

nu este corectă, reîncepeţi această procedură de
purjare.

a Completaţi nivelul lichidului de frână în rezervor

după ce aţi debranşat aparatul de purjare. Controlaţi
strângerea şuruburilor de purjare şi prezenţa
capuşoanelor de etanşeitate.

a Provocaţi o reglare a frânării, în cursul unui test

rutier, pentru a verifica dacă cursa pedalei de frână
este corectă. Dacă cursa pedalei devine incorectă în
cursul testului rutier, urmaţi procedura de purjare a
circuitului de reglare a frânării.

Material indispensabil

aparat de purjare circuite de frânare (care a primit
aprobarea Renault)

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

şuruburi de purjare

6 N.m

ATENŢIE

Precauţie specială de respectat în timpul
operaţiei de purjare a circuitului de frânare:
contactul vehiculului trebuie să fie întrerupt
pentru a nu activa electrovanele grupului
hidraulic (dacă vehiculul este echipat).