background image

01D-1

INTRODUCERE MECANICĂ

Generalităţi

01D

Toate informaţiile conţinute în manuale sunt exclusiv
destinate profesioniştilor automobilului.

Metodele şi diagnosticările recomandate şi descrise în
acest manual au fost elaborate de profesionişti în
reparaţia automobilelor.

I - RECOMANDĂRI GENERALE

Respectaţi principiile de bază ale reparaţiei de
automobile.

Calitatea unei reparaţii depinde mai întâi de grija pe
care reparatorul trebuie să o acorde în momentul unei
intervenţii.

Pentru a garanta o bună reparaţie:

- protejaţi părţile sensibile ale vehiculului (scaun, volan,

aripi etc...),

- debranşaţi bateria pe cât posibil (evitaţi

scurtcircuitele, pornirea accidentală a motorului
ştergătorului de geam etc...),

- în timpul sudării pe vehicul, se cuvine să demontaţi

sau să deconectaţi componentele care se găsesc în
apropierea zonei de reparaţie şi care ar putea fi
afectate de căldură,

- utilizaţi produse profesionale recomandate sau piese

originale,

- respectaţi cuplurile de strângere,

- înlocuiţi ştifturile elastice, piuliţele sau şuruburile

autofrânate sau lipite, după fiecare demontare,

- fiţi atenţi la calculatoarele care nu suportă

supratensiunile şi erorile de manipulare,

- nu schimbaţi piesele unele după altele, ci faceţi o

diagnosticare precisă înainte,

- faceţi un control final înainte de restituirea vehiculului

către client (reglare ceas, funcţionare alarmă,
verificare iluminări şi semnalizări etc...),

- curăţaţi şi degresaţi părţile de lipit (filete, canelura

fuzetei) pentru o bună aderenţă,

- protejaţi curelele accesorii şi distribuţie, accesoriile

electrice (demaror, obturator, pompă direcţie asistată,
electrică) şi faţa de cuplare pentru a evita orice
scurgere de motorină pe partea de fricţiune a
ambreiajului.

Calitatea concepţiei vehiculelor necesită pentru o bună
reparaţie să nu lăsaţi nimic la întâmplare şi este
obligatoriu să remontaţi piesele sau organele aşa cum
erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere
cablaj, pasaj reţea de conducte şi aceasta în principal
în mediul liniei de eşapament).

- nu suflaţi reziduuri de azbest sau de praf (frâne,

ambreiaj etc...), ci aspiraţi-le sau curăţaţi piesa cu
ajutorul unui agent de curăţare (precum agentul de
curăţare pentru frână),

- utilizaţi produsele profesionale cu discernământ, de

exemplu nu puneţi pastă de etanşare pe suprafaţa de
îmbinare,

- gazele de eşapament (benzină sau diesel) sunt

poluante. Nu puneţi în funcţiune motoarele decât cu
discernământ şi mai ales utilizaţi obligatoriu
aspiratoarele de gaze de eşapament,

- asiguraţi-vă că nu se poate produce scurtcircuit în

timpul remontării conectărilor electrice (exemplu:
demaror, alternator etc...).

Un număr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o
atenţie particulară trebuie acordată în timpul operaţiilor
de remontare pentru a asigura o funcţionare corectă în
toate condiţiile.

II - SCULE ŞI DISPOZITIVE SPECIALIZATE - 
FACILITATE

Metodele de reparaţie au fost studiate cu dispozitive
specializate, ele trebuie deci să fie realizate cu aceleaşi
dispozitive pentru a obţine o securitate sporită de lucru
şi o bună calitate a reparaţiei.

Materialele omologate de serviciile noastre sunt
produse care au făcut obiectul studiilor şi testelor, care
trebuie utilizate cu grijă şi întreţinute pentru o utilizare
corectă.

III - FIABILITATE - ACTUALIZARE

În spiritul calităţii reparaţiei, metodele evoluează, fie cu
noi produse (depoluare, injecţie, electronică etc...), fie
prin crearea de noi dispozitive specializate
(tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este
necesar să consultaţi manualele de reparaţie sau
notele tehnice înainte de orice intervenţie sau memento
diagnosticare.

Definiţiile vehiculelor fiind susceptibile să evolueze în
cursul comercializării, este indispensabil să verificaţi
dacă există note tehnice de actualizare în momentul
căutărilor de informaţii.

IV - SECURITATE

Manipularea anumitor dispozitive şi a anumitor piese
(exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de
viteze automată, frânare, ABS, airbag, injecţie diesel
common rail etc...) necesită o atenţie particulară în
termeni de securitate, de curăţenie şi mai ales de grijă.

Sigla (securitate) folosită în acest manual înseamnă că
trebuie acordată o atenţie particulară metodei sau
cuplurilor de strângere aferente.