background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

17B

17B-96

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

ALP 5

Problemă de încălzire adiţională "modele temperatură foarte 

scăzută"

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de 
diagnosticare.
Cutia "încălzire adiţională" pilotează termoplonjoanele şi decalorul de arbore cu came 
(dacă vehiculul este echipat).

Controlaţi branşarea şi starea conectorilor termoplonjoanelor.
Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar.

Controlaţi prezenţa masei în termoplonjoane.
Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi cu motorul pornit şi numai în următoarele condiţii, prezenţa a + 12 V în termoplonjoane:
– PR002: < 10°°°°C
– PR003: < 0
°°°°C
Reparaţi linia (liniile) până la releul (releele) "încălzire adiţională" dacă este necesar.

Înlocuiţi termoplonjonul (termoplonjoanele) dacă alimentările sunt corecte.

Controlaţi branşarea şi starea conectorilor releelor "încălzire adiţională".
Înlocuiţi conectorul (conectorii) dacă este necesar.

Controlaţi, cu contactul pusprezenţa a 12 V în pinii 1 ai fiecărui releu "încălzire adiţională".
Reparaţi linia până la releul actuatori dacă este necesar.

Controlaţi prezenţa a 12 V în pinii 3 ai fiecărui releu "încălzire adiţională".
Reparaţi linia până la cutia de siguranţe dacă este necesar.

Controlaţi funcţionarea bobinei fiecărui releu "încălzire adiţională".
Înlocuiţi releul (releele) dacă este necesar.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului cutiei "încălzire adiţională".
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Controlaţi, cu contactul pus, alimentările cutiei "încălzire adiţională".

Pin 3: masă Pin 9: + 12 V releu actuatori

Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între:

Cutie "încălzire adiţională" pin 1

Pin 64 Calculator

Cutie "încălzire adiţională" pin 7

Pin 2 Releu 1 "încălzire adiţională"

Cutie "încălzire adiţională" pin 8

Pin 2 Releu 2 "încălzire adiţională"

Reparaţi dacă este necesar.

Înlocuiţi cutia "încălzire adiţională" dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.