background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

17B

17B-94

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

ALP 3

Probleme de ralanti

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de 
diagnosticare.

Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană).
Controlaţi carburantul să fie bine adaptat.

Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare).
Controlaţi starea filtrului de benzină.
Controlaţi starea rezervorului.
Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Controlaţi vana de reglare ralanti.
Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana.

Controlaţi ca electrovana decalorului de arbore cu came să nu fie blocată în poziţie deschisă. (Dacă vehiculul este 
echipat cu aceasta)

Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de 
admisie.
Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer.
Dacă nu mai există perturbare, purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza.

Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere.
Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul.

Controlaţi ca linia de eşapament să nu fie astupată şi catalizatorul să nu fie colmatat.

Controlaţi, cu ajutorul jojei de ulei, ca nivelul să nu fie prea ridicat.

Controlaţi ca amplificatorul de frânare să nu curgă (zgomot).

Controlaţi starea colectorului de admisie.

Controlaţi cutia clapetă fluture să nu fie înfundată.

Controlaţi compresiile motorului.

Controlaţi starea volantului motor.

Controlaţi calajul distribuţiei.

DUPĂ REPARAŢIE

Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.