background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

17B

17B-93

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

ALP 2

Probleme de pornire

INSTRUCŢIUNI

Nu consultaţi acest efect client decât după un control complet cu ajutorul testerului de 
diagnosticare.

Controlaţi dacă demarorul funcţionează bine.

Controlaţi să existe într-adevăr benzină (jojă de carburant în pană).
Controlaţi carburantul să fie bine adaptat.

Controlaţi să nu existe Durituri strânse (mai ales după o demontare). Controlaţi starea filtrului de benzină.
Controlaţi starea rezervorului.
Controlaţi ca aerisirea rezervorului să nu fie astupată.

Controlaţi alimentarea electrică a pompei de benzină.
Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de şoc.

Controlaţi vana de reglare ralanti.
Emiteţi mici şocuri pentru a debloca vana.

Debranşaţi conducta care leagă electrovana de purjare a absorbantului de vapori de benzină la colectorul de 
admisie.
Astupaţi conducta pentru a nu crea priză de aer.
Dacă nu mai există perturbare, purjarea absorbantului de vapori de benzină este cauza.

Controlaţi starea bujiilor şi a bobinelor de aprindere.
Controlaţi ca aceste elemente să fie bine adaptate la vehicul.

Controlaţi compresiile motorului.

Controlaţi starea volantului motor.

Controlaţi calajul distribuţiei.

DUPĂ REPARAŢIE

Efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.