background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare parametri

17B

17B-86

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

PR004

TENSIUNE DE ALIMENTARE CALCULATOR

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.
Fără consumator.

Contact pus

Dacă tensiune < Minimă, bateria este descărcată:
controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme.

Dacă tensiune > Maximă, bateria este poate prea încărcată:
controlaţi ca tensiunea de încărcare să fie corectă cu şi fără consumator.

Dacă tensiunea < Minimă, tensiunea de încărcare este prea mică:
controlaţi circuitul de încărcare pentru a detecta originea acestei probleme.

Dacă tensiunea > Maximă, tensiunea de încărcare este prea slabă:
regulatorul alternatorului este defect. Remediaţi această problemă şi controlaţi nivelul 
electrolitului în baterie.

Trataţi problema aplicând metoda defectului DF345 "Alimentări 5 V potenţiometre şi 
senzori"
.

La ralanti

Dacă bateria şi 

circuitul de 

încărcare sunt 

corecte

DUPĂ REPARAŢIE

Reluaţi controlul conformităţii de la început.