background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare parametri

17B

17B-83

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

Diagnosticare - Interpretare parametri

PR001

PRESIUNE COLECTOR

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Presiune colector 

incoerentă contact 

pus.

Presiune colector 

< presiune minimă la 

ralanti.

Presiune 

atmosferică 

incoerentă (PR016).

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor între:

Calculator injecţie pin 15

Pin  A Senzor de presiune

Calculator injecţie pin 16

Pin  B Senzor de presiune

Calculator injecţie pin 78

Pin  C Senzor de presiune

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, înlocuiţi senzorul.

Controlaţi:
– etanşeitatea între colector şi senzor,
– jocul supapelor,
– purjarea absorbantului de vapori de benzină
– compresia cilindrilor,
– dacă nu există priză de aer,
– dacă eşapamentul nu este astupat.

Dacă problema persistă, înlocuiţi senzorul.

Presiune colector 

> presiune maximă 

la ralanti

DUPĂ REPARAŢIE

Reluaţi controlul conformităţii de la început.