background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare stări

17B

17B-81

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

ET039

REGLARE RALANTI

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.
Atenţie la valoarea prestabilită a turaţiei de ralanti service: PR041.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas  de reglare ralanti.
Înlocuiţi vana de reglare ralanti dacă este necesar.

Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între:

Calculator injecţie pin 12

Pin B motor reglare ralanti

Calculator injecţie pin 41

Pin A motor reglare ralanti

Calculator injecţie pin 42

Pin C motor reglare ralanti

Calculator injecţie pin 72

Pin D motor reglare ralanti

Reparaţi dacă este necesar.

RALANTI-UL ESTE 

PREA SCĂZUT

– Controlaţi funcţionarea reglării îmbogăţirii.
– Curăţaţi circuitul de alimentare cu aer (cutie clapetă fluture...) deoarece este probabil 

înfundat.

– Controlaţi nivelul de ulei motor.
– Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei. 
– Controlaţi aprinderea.
– Controlaţi injectoarele.
Dacă toate aceste puncte sunt corecte, înlocuiţi motorul de reglare ralanti.

– Controlaţi nivelul de ulei.
– Controlaţi funcţionarea corespunzătoare a senzorului de presiune.
– Controlaţi igiena conductelor legate la colector.
– Controlaţi electrovanele comandă pneumatică.
– Controlaţi garniturile colector.
– Controlaţi garniturile cutiei clapetă fluture.
– Controlaţi etanşeitatea amplificatorului de frânare.
– Controlaţi prezenţa ajutajelor în circuitul de reaspirare a vaporilor de ulei.
– Controlaţi jocul supapelor şi calajul distribuţiei.
Dacă toate aceste puncte sunt corecte, înlocuiţi motorul de reglare ralanti.

RALANTI-UL ESTE 

PREA RIDICAT

DUPĂ REPARAŢIE

Reluaţi controlul conformităţii de la început.