background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare stări

17B

17B-80

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

ET037

REGLARE ÎMBOGĂŢIRE

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Verificaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen amonte.
Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi aprinderea.
Controlaţi etanşeitatea purjării absorbantului de vapori de benzină (o scurgere perturbează considerabil 
îmbogăţirea).
Controlaţi etanşeitatea liniei de eşapament.
Controlaţi etanşeitatea colectorului de admisie.
Dacă vehiculul nu rulează decât în oraş, sonda trebuie să fie înfundată (încercaţi un rulaj în sarcină).
Controlaţi presiunea benzinei.
Dacă ralanti-ul este instabil, controlaţi jocul supapelor şi distribuţia. 
Dacă este necesar, înlocuiţi sonda de oxigen.

Controlaţi prezenţa a 12 V în sonda de oxigen amonte.
Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturilor între:

Calculator injecţie pin 45

Pin C sondă de oxigen amonte

Calculator injecţie pin 80

Pin D sondă de oxigen amonte

Reparaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Reluaţi controlul conformităţii de la început.