background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare stări

17B

17B-77

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

ET034

PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ

INSTRUCŢIUNI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.
Ţineţi cont de această interpretare numai dacă există incoerenţă în controlul 
conformitate.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului presostatului de direcţie asistată.
Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi prezenţa masei pe presostatul de direcţie asistată.

Controlaţi izolarea şi continuitatea legăturii între:

Calculator injecţie pin 85 

Pin 1 presostat direcţie asistată

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, înlocuiţi presostatul de direcţie asistată.

DUPĂ REPARAŢIE

Reluaţi controlul conformităţii de la început.