background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-75

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: în test rutier.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

5

Indice de 
adaptare 

îmbogăţire

După programare

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

parametrilor PR030 

şi PR031.

PR030: 

Indice de adaptare 

îmbogăţire funcţionare

Motoare: K7M / K7J

100 < X < 255

PR031: 

Indice de adaptare 

îmbogăţire ralanti 

Motoare: K7J / K7M

0 < X < 208

6

Emisie poluantă

2500 rot/min, după rulaj

CO < 0,3%

CO

2

 > 13,5%

O

2

 < 0,8%

HC < 100 ppm

0,97 < λ < 1,03

Nimic de semnalat.

La ralanti, aşteptaţi stabilizarea

CO < 0,5%

HC < 100 ppm

0,97 < λ < 1,03