background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-74

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: în test rutier.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

1

Purjare 

absorbant de 

vapori de 

benzină

ET032: 

Purjare Canistră

ACTIVĂ

Nimic de semnalat.

PR023: 

RCO electrovană purjare 

Canistră

X > 1,5% şi 

variabilă

2

Viteză vehicul

PR018: 

Viteză vehicul

X = Viteză citită pe 

contor în km/h

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 
parametrului 

PR018.

3

Senzor 

detonaţie

Vehicul în sarcină

În caz de problemă, 

interpretarea 
parametrului 

PR013.

PR013:

Semnal detonaţie medie

X este variabil şi 

nenul

PR015:

Corecţie antidetonaţie

0 < X < 7° Arbore 

cotit

4

Sondă de oxigen 

aval

PR010: 

Tensiune sondă de 

oxigen aval

Nu ţineţi cont de 

tensiunea la ralanti.

Nimic de semnalat.

În funcţiune sarcină maximă

Sonda indică bogat, 

X creşte cu un 

interval scurt de 

răspuns.

În decelerare după un picior apăsat la 

maxim

Sonda indică sărac, 

X scade cu un 

interval scurt de 

răspuns.