background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-73

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie:  Motor cald la ralanti şi fără consumator.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

13

Presostat 

direcţie asistată 

(dacă vehiculul 

este echipat)

Bracaţi roţile

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET034.

ET034:

Presostat direcţie 

asistată

ACTIVĂ

14

Grup 

Motoventilator

ET035: 

Grup Motoventilator 

viteză mică

INACTIV

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET035 (ET036).

PR002:

Temperatură apă

Grupul 

Motoventilator 

trebuie să 

funcţioneze când 
temperatura apei 
motor depăşeşte 

99°C

ET036:

Grup Motoventilator 

viteză mare (numai dacă 
vehiculul este echipat cu 

Aer condiţionat)

ACTIVĂ

PR002:

Temperatură apă

Grupul 

Motoventilator 

trebuie să 

funcţioneze când 
temperatura apei 
motor depăşeşte 

102°C