background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-72

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

12

Climatizare (Aer 

condiţionat 

selectat) (dacă 

vehiculul este 

echipat)

ET009:

Solicitare climatizare

ACTIV

Dacă injecţia 

autorizează ciclul 

compresorului

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretările 

ET009, ET070 şi 

DF118 sau 

"strategia Injecţie - 

Aer condiţionat".

ET070: 

Compresor de 

climatizare

ACTIV

Dacă injecţia 

autorizează ciclul 

compresorului

În funcţie de 

condiţii şi 

necesităţi 

Calculator 

injecţie, 

temperatură apă, 

consum electric, 

presiune fluid 

refrigerent

ET035:

Grup Motoventilator 

viteză mică*

ACTIV

Grupul motoventilator 

trebuie să pornească 

la viteză mică

* Pe anumite vehicule, comanda 
de pornire poate fi efectuată prin 

releu dublu, legat la alimentarea 

compresorului

Dacă

ET038:

Ralanti accelerat

ACTIV

Atunci

PR006:

Turaţie motor

850 < X < 960 rot/min

Dacă tip 

Informaţie putere 

absorbită 

completă sau 

buclă rece în 

injecţie

PR044:

Putere absorbită de 

compresorul AC

300 < X < 5000 W

(X < 300 W Dacă 

injecţia nu 

autorizează ciclul 

compresorului)

În caz de problemă, 

interpretările 

ET009, ET070 şi 

DF118 sau 

"strategia Injecţie - 

Aer condiţionat".

Dacă tip buclă 

rece în injecţie

PR027:

Presiune fluid 

refrigerent

2 < X < 6 bari