background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-71

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

8

Reglare ralanti

ET039: 

Reglare ralanti

ACTIVĂ

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET039.

PR006:

Turaţie motor

725 < X < 775 rot/min

PR041: 

Valoare prestabilită 

turaţie ralanti

= PR006 ± 25 rot/min

PR022: 

RCO ralanti

Valori precise pentru 

"Corectare adaptivă 

turaţie ralanti"

9

Circuit presiune

PR001:

Presiune colector

250 < X < 500 mbari

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 
parametrului 

PR001.

PR016:

Presiune atmosferică

X = Presiune 

atmosferică

10

Circuit 

antidetonaţie

PR013:

Semnal detonaţie 

medie

20 < X < 100

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 
parametrului 

PR013.

11

Reglare 

îmbogăţire

ET037: 

Reglare îmbogăţire

ACTIVĂ

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET037.

PR009: 

Tensiune sondă de 

oxigen amonte

20 < X < 840 mV

PR035:

Valoare corectare 

îmbogăţire

0 < X < 255

Valoare medie 128