background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-70

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: Motor cald la ralanti şi fără consumator.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

1

Tensiune baterie

ET001: 

+ După contact 

calculator

ACTIV

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 
parametrului 

PR004.

PR004:

Tensiune de alimentare 

calculator

13 < X < 14,5 V

Dacă

PR004:

Tensiune de alimentare 

calculator

X < 12,8 V

Atunci

PR006:

Turaţie motor

750 < X 

< 910 rot/min

2

Comandă pompă 

de benzină

ET020: 

Comandă releu pompă 

de benzină

ACTIVĂ

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

comenzii AC010.

3

Comandă 

actuator

ET025: 

Comandă releu 

actuatori

ACTIVĂ

În caz de problemă, 

inspiraţi-vă din 

defectul DF009.

4

Semnal volant

ET060: 

Semnal volant motor 

pornit

ACTIV

În caz de problemă, 

inspiraţi-vă din 

defectul DF017.

5

Recunoaştere 

cilindru nr. 1

ET014: 

Recunoaştere cilindru 1

EFECTUAT

Nimic de semnalat.

6

Încălzire sondă 

de oxigen

ET030: 

Încălzire sondă de 

oxigen amonte

ACTIVĂ

Consultaţi condiţii 

de funcţionare.

ET031: 

Încălzire sondă de 

oxigen aval (dacă este 

prezentă)

ACTIVĂ

7

Potenţiometru 
clapetă fluture

ET003: 

Poziţie clapetă fluture 

picior ridicat

DA

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 
parametrului 

PR017.