background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-69

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: Motor oprit, contact pus.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

7

Senzor de 

presiune

PR016:

Presiune atmosferică

X = Presiune 

atmosferică

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 
parametrului 

PR001.

PR001:

Presiune colector

X = Presiune 

atmosferică

8

Pompă de 

benzină

AC010: 

Releu pompă de benzină

Să auziţi pompa de 

benzină pornind

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

comenzii AC010.

9

Grup 

motoventilator

AC271: 

Releu Grup 

motoventilator viteză 

mică

Să auziţi grupul 

motoventilator 

pornind la viteză 

mică

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET035 (ET036).

AC272: 

Releu Grup 

motoventilator viteză 

mare (dacă este echipat)

Să auziţi grupul 

motoventilator 

pornind la viteză 

mare

10

Vană de reglare 

ralanti

AC014: 

Vană reglare ralanti

Puneţi mâna 

deasupra pentru a 

simţi că 

funcţionează

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET039.

11

Electrovană 

purjare

AC016: 

Electrovană purjare 

Canistră

Electrovana de 

purjare a 

absorbantului de 

vapori de benzină 

trebuie să 

funcţioneze

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET032.

12

Climatizare

AC003:

Compresor de climatizare

Compresorul 

trebuie să 

funcţioneze

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea stării 

ET070.

13

Martor luminos

AC212: 

Martor luminos alertă 

temperatură apă

Martorul luminos 

trebuie să se 

aprindă

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

(interpretările) 

AC212, DF120 

(ET092).

AC213: 

Martor luminos OBD

Martorul luminos 

trebuie să se 

aprindă