background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Control conformitate

17B

17B-68

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

INSTRUCŢIUNI

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ. Consultaţi 
obligatoriu Nota Tehnică care tratează vehiculul.
Condiţie de execuţie: Motor oprit, contact pus.

Nr. 

crt. 

Funcţie

Parametru sau Stare

controlată sau Acţiune

Vizualizare şi 

Remarci

Diagnosticare

3

Antidemaraj

ET002: 

Antidemaraj

INACTIV

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

parametrului 

DF044.

4

Potenţiometru 

de poziţie 

clapetă fluture

Pedală de acceleraţie neapăsată

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

parametrului 

PR017.

ET003: 

Poziţie clapetă fluture 

picior ridicat

DA

PR017:

Poziţie clapetă fluture 

măsurată

0 < X < 47

PR008:

Valoare programare poziţie 

picior ridicat

0 < X < 47

Pedală de acceleraţie uşor apăsată

ET003: 

Poziţie clapetă fluture 

picior ridicat

NU

ET005: 

Poziţie clapetă fluture 

admisie maximă

NU

Pedală de acceleraţie complet apăsată

ET003: 

Poziţie clapetă fluture 

picior ridicat

NU

ET005: 

Poziţie clapetă fluture 

admisie maximă

DA

PR017:

Poziţie clapetă fluture 

măsurată

70 < X < 255

5

Senzor 

temperatură 

apă

PR002:

Temperatură apă

X = temperatură 

motor ± 5°C

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

parametrului 

PR002.

6

Senzor 

temperatură 

aer

PR003:

Temperatură aer

X = temperatură 

sub capotă ± 5°C

În caz de problemă, 

consultaţi 

interpretarea 

parametrului 

PR003.