background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-65

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF345

PREZENT

ALIMENTARE + 5 VOLŢI POTENŢIOMETRE ŞI SENZORI

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul prezent:
Defectul este declarat prezent în urma:
Controlaţi parametrul PR004 "Tensiune de alimentare calculator": (tensiune baterie 
măsurată aproximativ 12 V):
– dacă este la limita de valoare la aproximativ 16 V, este vorba despre un scurtcircuit 

la masă,

– dacă este la limita de valoare la aproximativ 10,7 V, este vorba despre un scurtcircuit 

la + 12 V al unuia din pinii de alimentare 5 V.

Controlaţi branşarea şi starea conectorilor potenţiometrului clapetă fluture, senzorului de presiune colector şi a 
senzorului de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat).
Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar.

Debranşaţi, unul câte unul, senzorii, pentru a controla dacă pana trece de la PREZENT la MEMORAT:
potenţiometru clapetă fluture, senzor de presiune colector şi senzor de presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul 
este echipat).
Trataţi defectul aferent senzorului, dacă este necesar.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor:

Calculator injecţie pin 74

Pin B potenţiometru clapetă fluture

Calculator injecţie pin 78

Pin C senzor presiune colector

Calculator injecţie pin 83

Pin B senzor presiune fluid refrigerent (dacă vehiculul este echipat)

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.