background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-56

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF106

PREZENT

SAU

MEMORAT

PANĂ FUNCŢIONALĂ CATALIZATOR

Indică o incoerenţă a informaţiilor înainte şi după catalizator, primite de cele două 
sonde de oxigen.

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent:
Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului.

Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament.
Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi vizual starea catalizatorului. O deformare poate explica disfuncţionarea sa.
Verificaţi vizual să nu fi existat un şoc termic.
(O stropire cu apă rece pe un catalizator cald poate provoca distrugerea sa).

Controlaţi să nu fi existat un consum excesiv de ulei sau de lichid de răcire. Întrebaţi clientul dacă a utilizat un 
aditiv sau alte produse de acest gen. Acest tip de produs poate astupa catalizatorul şi să-l facă ineficient, pe termen 
mai lung sau mai scurt.

Controlaţi dacă au existat rateuri de combustie. Acestea din urmă pot distruge catalizatorul.

Dacă, cauza distrugerii a fost găsită, catalizatorul poate fi înlocuit. Dacă, catalizatorul este înlocuit fără să fi fost 
găsită cauza distrugerii sale, noul catalizator riscă să fie distrus foarte rapid.

DUPĂ REPARAŢIE

Notaţi celelalte defecte funcţionale.
Trataţi celelalte defecte eventuale.