background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-55

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF102

PREZENT

SAU

MEMORAT

PANĂ FUNCŢIONALĂ SONDĂ DE OXIGEN

Indică o incoerenţă a informaţiei primite de sonda de oxigen amonte.

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat şi prezent:
Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului.

Controlaţi să nu existe priză de aer pe linia de eşapament.

Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş, faceţi o curăţire a zgurii.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a 
liniilor
:

Calculator injecţie pin 45

Pin C sondă de oxigen

Calculator injecţie pin 80

Pin D sondă de oxigen

Calculator injecţie pin 63

Pin B sondă de oxigen

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, înlocuiţi sonda de oxigen.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Notaţi celelalte defecte funcţionale.
Trataţi celelalte defecte eventuale.