background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-52

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF061

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT BOBINĂ DE APRINDERE 1-4

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
CO

: circuit deschis

CC.0 : scurtcircuit la masă
CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre 
sau senzori"
 şi a defectului DF261 "Circuit releu pompă de benzină" dacă ele sunt 
prezente sau memorate.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma: pornirii motorului.
Porniţi motorul şi opriţi-l de îndată ce defectul este prezent (risc pentru catalizator) sau 
să fie în viteză demaror timp de 10 s.

Particularităţi:
– CO/CC.0/CC.1 pe pene prezente.
– 1.DEF pentru orice pană memorată.
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET309 "Circuit bobină de aprindere 1-4 OBD" 
corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest 
caz, inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul bobină de 
aprindere 1-4.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului(conectorilor) bobinei.
Înlocuiţi conectorul(conectorii) dacă este necesar.

Controlaţi igiena condensatorului de protecţie împotriva perturbaţiilor.

Măsuraţi rezistenţa bobinei cilindri 1 şi 4.
Măsuraţi rezistenţa primară şi secundară  a bobinei.
Înlocuiţi bobina dacă rezistenţa primară nu este de 0,54  ± 5% sau rezistenţa secundară nu este de 
10,7 k ± 15%.
Controlaţi prezenţa + după releu a pompei de benzină în pinul C al bobinei.
Dacă este necesar aplicaţi interpretarea defectului DF261.
Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea şi continuitatea liniei:

Calculator injecţie pin 32

Pin A bobină cvadruplă

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.