background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-51

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF060

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT REGLARE RALANTI

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit
CO

: circuit deschis

CC.0 : scurtcircuit la masă
CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.

Particularităţi:
– CO/CC.0/CC.1 pe pene prezente.
– 1.DEF pentru orice pană memorată.
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET320 "Circuit reglare ralanti" corespunzătoare solicitării de 
aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest caz, inspiraţi-vă din metoda de 
mai jos pentru a controla circuitul reglare ralanti.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului motorului pas cu pas de reglare ralanti.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa motorului pas cu pas de reglare ralanti. Consultaţi Asistenţă pentru a compara valorile de 
rezistenţă.
Înlocuiţi vana dacă este necesar.

Controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a liniilor:

Calculator injecţie pin 12

Pin B motor pas cu pas de reglare ralanti

Calculator injecţie pin 41

Pin A motor pas cu pas de reglare ralanti

Calculator injecţie pin 42

Pin C motor pas cu pas de reglare ralanti

Calculator injecţie pin 72

Pin D motor pas cu pas de reglare ralanti

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

După o intervenţie asupra vanei de reglare ralanti, vehiculul este susceptibil de a nu 
porni, în acest caz trebuie să reiniţializaţi programările (consultaţi funcţionare, 
corectare adaptivă îmbogăţire).
Trataţi celelalte defecte eventuale şi efectuaţi, apoi, un control conformitate.