background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-50

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF058

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AVAL

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre 
sau senzori"
 dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma:
– în test rutier, în conducere suplă, după o funcţionare a grupului motoventilator şi 

starea ET027 "Buclă dublă de îmbogăţire" activă.

– în test rutier, în conducere suplă, după o funcţionare a ventilatorului şi urmat imediat 

de o fază de decelerare (în pantă de exemplu) cu starea ET003 "Poziţie clapetă 
fluture: picior ridicat"
 ACTIV, raport cutie de viteze cuplat şi ambreiat.

Particularităţi:
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" 
corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest 
caz, inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen aval.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen.
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Controlaţi să nu existe priză de aer între cele două sonde de oxigen.

Dacă vehiculul rulează mult în oraş, faceţi o curăţire a zgurii.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a 
liniilor
:

Calculator injecţie pin 44

Pin C sondă de oxigen

Calculator injecţie pin 76

Pin D sondă de oxigen

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, înlocuiţi sonda de oxigen.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.