background image

INJECŢIE BENZINĂ

Diagnosticare - Interpretare defecte

17B

17B-49

EMS 31-32

Nr. Program: E1

Nr. Vdiag: 15

DF057

PREZENT

SAU

MEMORAT

CIRCUIT SONDĂ DE OXIGEN AMONTE

1.DEF : circuit deschis sau scurtcircuit

INSTRUCŢIUNI

Priorităţi în interpretare în caz de cumul de defecte:
Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF345 "Alimentare 5 V potenţiometre 
sau senzori" 
dacă el este prezent sau memorat.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma pornirii motorului.
Porniţi motorul, asiguraţi-vă ca starea ET030 "Încălzire sondă de oxigen amonte" să 
fie Activă şi aşteptaţi ca starea ET037 "Reglare îmbogăţire" să fie "ACTIVĂ", apoi 
aşteptaţi 5 min.

Particularităţi:
Dacă defectul este memorat cu martorul luminos OBD aprins, controlaţi în partea 
context, dacă starea ET312 "Circuit sondă de oxigen amonte OBD" 
corespunzătoare solicitării de aprindere a martorului luminos OBD este DA. În acest 
caz, inspiraţi-vă din metoda de mai jos pentru a controla circuitul sondă de oxigen 
amonte.

Controlaţi branşarea şi starea conectorului sondei de oxigen.
Controlaţi să nu existe prezenţă apă în conector (cauză probabilă de mers bruscat la accelerare).
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Controlaţi să nu existe priză de aer între colectorul de eşapament şi catalizator.

Dacă vehiculul rulează mult timp în oraş, faceţi o curăţire a zgurii.

Branşaţi bornierul în locul calculatorului şi controlaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a 
liniilor
 (în funcţie de tipul de sondă):

Calculator injecţie pin 45

Pin C sondă de oxigen

Calculator injecţie pin 80

Pin D sondă de oxigen (sondă trei fire)

Reparaţi dacă este necesar.

DACĂ problema persistă, înlocuiţi sonda de oxigen.

Dacă problema persistă, trataţi celelalte defecte apoi treceţi la controlul conformităţii.

DUPĂ REPARAŢIE

Executaţi instrucţiunea pentru a confirma reparaţia.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.
Controlaţi conformitatea.